எவ்ளோ YOUTUBERS ah உங்களால முடக்க முடியும் ? | youtubers fight tamil | Namma MKG

எவ்ளோ YOUTUBERS ah உங்களால முடக்க முடியும் ? | youtubers fight tamil | Namma MKG

4 Views
Published
My Another Channel
" Nithya Tamil VLogs Channel Link " :
https://www.youtube.com/channel/UCL7fEr5hmvdvCmrYj1k1BTA/featured

For Promotions and Advertisements
Mail : chennaimedia145@gmail.com

Gears I use :

1. Primary Camera : https://amzn.to/2ZBNsop​​
2. Action Camera: https://amzn.to/2ZzO65U​​
3. Audio Mic / Recorder : https://amzn.to/2Oy7xWH​​
4. Prime Lens : https://amzn.to/3eCHnfO​​
5. Laptop : https://amzn.to/32rnS7F​​
6. Primary HardDisk : https://amzn.to/3jgsO50​​
7. Secondary HardDisk : https://amzn.to/2B7LIdg​​
8. Phone : https://amzn.to/3eB1Q4Q​​

Our Other Vlogs :

1. வெறும் 3000.Rs முதல் 4G Phones | Used mobile market Coimbatore :
https://youtu.be/MFx7tn8DorQ​​​

2. Cheapest Bike Accessories Market | 100 முதல் Bike Spare Parts :
https://youtu.be/_kxxMkbZf8c​​​

3. Dry fruits and nuts wholesale & Retail market | All India :
https://youtu.be/t7EMMBFAQG0​​​

4. Cheapest Car Music System Market | Car Accessories Market | குறைந்த விலையில் :
https://youtu.be/R3OYSHL2KXs​​​

5. Cheapest Car Alloy Wheels Market | குறைந்த விலையில் Car Spares:
https://youtu.be/AKfRcMrulm8​​​

MOWGLI

Facebook - https://www.facebook.com/Namma-MKG-10...​
Instagram : https://www.instagram.com/mowgli_ka_g...

#nammamkg #tamil
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment